• Despre proiect


    Autoritățile publice concep și implementează politici și programe prin care urmăresc dezvoltarea și consolidarea sectorului IMM-urilor. Variantele de politici publice ale Guvernului vizează inclusiv îndeplinirea cerințelor de îmbunătățire a mediului de afaceri autohton, la nivel național și local, deci inclusiv a IMM-urilor. Însă, la nivelul întregii administrații publice din România există în continuare deficiențe în ceea ce privește elaborarea și fundamentarea politicilor publice, implicit în conceperea și implementarea instrumentelor de susținere a IMMurilor.

    Fundamentarea procesului decizional cu atribuții în privința sectorului IMM și a mediului de afaceri, nu a avut la baza, în ultimii ani, dovezile și argumentele reale provenite din partea mediului de afaceri, a IMM-urilor sau al altor parteneri de interes, necesare pentru a susține identificarea corectă a unor probleme, prioritizarea abordării acestora și implementarea unor soluții eficiente, care să răspundă țintit unor probleme specifice identificate. Majoritatea antreprenorilor români s-au confruntat cu piedici birocratice în derularea afacerii, printre barierele care i-au afectat cel mai mult fiind procedurile îndelungate și complicate de autorizare, costurile ridicate administrative și numeroase taxe parafiscale. Firmele din România înregistrează dificultăți și adevărate obstacole în procesul de înființare, mai ales în ceea ce înseamnă obținerea autorizațiilor de funcționare, fiind necesară adoptarea unor măsuri de urgența în acest sens.

    Proiectul “Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri” vine drept răspuns la aceste probleme. Elementul central al proiectului îl reprezintă debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor, a avizelor și a acordurilor aferente.

© 2022 PTIR