Avize / Autorizații


În scopul identificării normelor și a nivelului de eficiență a serviciilor actuale ale administrației publice pentru obținerea de avize/acorduri necesare dobândirii autorizației de funcționare de către societăți, s-a realizat prin intermediul proiectului centralizarea acestor informații într-o singură sursă, ușor de identificat. Toți factorii interesați vor fi astfel mai bine informați cu privire la modalitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor de funcționare și ne vor putea semnala problemele și barierele întâmpinate în obtinerea acestora.

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare. 
Firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii.
Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică se clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7.

Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.

Autorizaţia reprezintă o condiție pentru entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar, autorizația fiind necesară a fi obșinută anterior începerii activităţii de schimb valutar.

© 2022 PTIR