Avize / Autorizații


În scopul identificării normelor și a nivelului de eficiență a serviciilor actuale ale administrației publice pentru obținerea de avize/acorduri necesare dobândirii autorizației de funcționare de către societăți, s-a realizat prin intermediul proiectului centralizarea acestor informații într-o singură sursă, ușor de identificat. Toți factorii interesați vor fi astfel mai bine informați cu privire la modalitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor de funcționare și ne vor putea semnala problemele și barierele întâmpinate în obtinerea acestora.

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare. 
Firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii.
Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
- in lucru - 
Autorizaţia reprezintă o condiție pentru entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar, autorizația fiind necesară a fi obșinută anterior începerii activităţii de schimb valutar.

© 2019 PTIR