Avize / Autorizații


În scopul identificării normelor și a nivelului de eficiență a serviciilor actuale ale administrației publice pentru obținerea de avize/acorduri necesare dobândirii autorizației de funcționare de către societăți, s-a realizat prin intermediul proiectului centralizarea acestor informații într-o singură sursă, ușor de identificat. Toți factorii interesați vor fi astfel mai bine informați cu privire la modalitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor de funcționare și ne vor putea semnala problemele și barierele întâmpinate în obtinerea acestora.

  • Acordul de funcționare se eliberează pentru anumite activități non-alimentare.
  • Autorizația de funcționare se elibereaza pentru activățile alimentare.
Autorizarea codurilor CAEN de către Primărie este o procedură reglementată local. Uneori  primăriile aleg să nu impună obținerea unor autorizații de la Primărie pentru anumite activități.
 Obligatorii sunt întotdeauna pentru activitățile de alimentație publică, însă celelalte pot să nu facă subiectul acestei autorizații.
Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.
Autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este documentul emis de catre autoritati înainte de începerea oricărei activităţi in vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Terminologia folosită se refera la licențe, nu la autorizații sau avize. Ca atare, licenţa UPFR oferă dreptul de utilizare neexclusivă a muzicii pentru diferite tipuri de activitate. UPFR licenţiază persoanele juridice şi persoane fizice care funcţionează pe teritoriul României şi folosesc muzica în public.
Licenţa de funcţionare pentru firmele de protectie si de paza ofera dreptul societatilor de paza si protectie de a-si desfăşura activităţi de pază şi protecţie  in  mod legal.

© 2022 PTIR