Avize / Autorizații


În scopul identificării normelor și a nivelului de eficiență a serviciilor actuale ale administrației publice pentru obținerea de avize/acorduri necesare dobândirii autorizației de funcționare de către societăți, s-a realizat prin intermediul proiectului centralizarea acestor informații într-o singură sursă, ușor de identificat. Toți factorii interesați vor fi astfel mai bine informați cu privire la modalitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor de funcționare și ne vor putea semnala problemele și barierele întâmpinate în obtinerea acestora.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe. In cadrul proiectului ne vom rezuma la categoriile enumerate in urmatorul capitol, Cadrul Legal Aplicabil.
Nota : pe parcursul prezentului document se va face referire la doi termeni distincti :
·       aviz - act individual emis de A.S.F. în vederea înscrierii la oficiul registrului comerţului
·       autorizaţiei de funcţionare - în conformitate cu si in sensul dat de art. 20 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.

© 2022 PTIR