SONDAJ NAȚIONAL PRIVIND DEBIROCRATIZAREA ȘI SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE AUTORIZARE APLICABILE MEDIULUI DE AFACERI

Prin activitățile sale, proiectul “Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative in domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri” vizează optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea și susținerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente, precum și prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare și eficientizare a acesteia.

Vă invităm să raspundeți la prezentul chestionar care are ca scop identificarea măsurilor de debirocratizare și de simplificare administrativă în beneficiul IMM-urilor și mediului de afaceri, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente.

Opiniile respondenților vor fi centralizate si valorificate în cadrul proiectului, urmând a fi transmise și autorităților cu competențe în acest domeniu.

© 2021 PTIR