Masă rotundă PLOIEȘTI - 11 octombrie 2019

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România are plăcerea de a vă invita la evenimentul tip MASĂ ROTUNDĂ organizat în cadrul proiectului “Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Evenimentul va avea loc în data de 11 octombrie 2019, începând cu ora 10.00 la HOTEL BEST, Sala Best, B-dul Republicii, nr. 154, cartier Albert, Ploiești, conform agendei de mai jos:

 

Ora 10.00 – 10.30

Înregistrarea participanților

  • HOTEL BEST, Sala Best, B-dul Republicii, nr. 154, cartier Albert, Ploiești

Ora 10.30 – 11.30

Prezentarea proiectului

Prezentarea Sondajului național privind debirocratizarea și simplificarea procedurilor de autorizare aplicabile mediului de afaceri, completare chestionar, dezbateri

Ora 11.30 – 11.45

Pauză de cafea

Ora 11.45 – 13.00

Prezentarea propunerii de politică publică alternativă în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri

  • Ana Bontea - Expert elaborare propunere de politică publică alternativă, PTIR
  • Alexandru Chirciu - Expert elaborare propunere de politică publică alternativă, PTIR

Dezbateri privind modalitatea de obținere a autorizațiilor de funcționare a IMM-urilor, precum și a avizelor și acordurilor aferente

Concluzii și recomandări

Ora 13.00 – 14.00

Prânz

Masa rotundă are drept scop fundamentarea și actualizarea reglementărilor referitoare la obținerea autorizațiilor de funcționare a IMM-urilor, a avizelor și acordurilor aferente acestora, în vederea elaborării politicii publice alternative. Drept urmare, participanții vor realiza dezbateri asupra problemelor și barierelor întâmpinate în vederea obținerii de autorizații de funcționare, vor aduce propuneri de îmbunătățire și vor identifica măsuri de debirocratizare și simplificare a procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia.

Evenimentul se adresează reprezentanților ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanților autorităților și instituțiilor publice, societăților care s-au confruntat cu probleme în obținerea autorizațiilor de funcționare, precum și altor actori relevanți pentru domeniul vizat de politica publică.

Vă rugăm să confirmați participarea până la data de 10 octombrie 2019, ora 13.00, la adresa debirocratizareimm@gmail.com (menționând numele și prenumele, organizația pe care o reprezentați, numărul de telefon).

În speranța că puteți fi alături de noi la acest eveniment, vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate.

Cu deosebită considerație,

Echipa PTIR

© 2019 PTIR