Informații utile privind plățile întârziate și recuperarea creanțelor - legislație aplicabilă

LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante - DESCARCĂ

DIRECTIVA 2011/7/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale - DESCARCĂ

© 2022 PTIR